Persondatapolitik

Persondatapolitik hos Ametysthuset 

Jeg indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant. Jeg vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Ametysthuset. Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder jeg altid alle relevante og gældende lovbestemmelser. Jeg vil kun opbevare din persondata så længe, jeg enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for det formål og den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

 

Den dataansvarlige

Den ansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.ametysthuset.dk er Åse Presna Slot Thing, Ny Himmelbjergvej 1, 8680 Ry.

 

Oplysninger jeg indsamler

Ametysthuset indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

  • Besøger min hjemmeside
  • Køber mine ydelser
  • Tilmelder online arrangementer
  • Sender mig spørgsmål, reklamationer eller feedback

 

Behandlingsgrundlag og formål

Kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter jeg kun for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos mig. Din e-mailadresse indhenter jeg for at kunne sende dig ordrebekræftelse, en leveringsbekræftelse samt for at kunne levere information til dig om din forespørgsel eller det købte.
Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

 

Andre modtagere af personoplysninger

Jeg sælger ikke dine personoplysninger til tredjemand, og overfører ikke din persondata til tredjelande.
Min hjemmeside ligger hos WordPress, som fungerer som min databehandler. Alle persondata som du oplyser på min hjemmeside vil blive opbevaret i WordPress’ datacentre.

Jeg bruger eksterne virksomheder som leverandører for at levere mine ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til mig. Mine databehandlere behandler kun personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere. Jeg har indgået databehandleraftaler med mine databehandlere, hvilket er min og din garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

 

Dine rettigheder 

Som den registrerede har du en række rettigheder, som jeg til enhver til skal sikre opfyldelsen af. Du har ret til at anmode mig om følgende:

  • At få adgang til og få ændret dine persondata
  • At få slettet dine persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed. Ønsker du ikke længere, at jeg skal behandle dine personoplysninger, eller at jeg skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du sende mig en anmodning herom på ametysthuset@ametysthuset.dk

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os